KOLAČI I TORTE - 20% POPUST (Demo)

Kontaktiraj odgovornu osobu

Na sve kolače ukupne vrijednosti preko 20,00KM i za sve torte koje naručite za vrijeme trajanja akcije odobravamo popust od 20%.
Kupon plaćen  za vrijeme trajanja akcije se može realizovati do mjesec dana poslije završetka akcije, tj. do 30-og Aprila 2018-e godine.
Kategorija
Gradovi Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Sarajevo - Centar, Sarajevo - Novi Grad, Sarajevo - Stari Grad, Trnovo, Vogošća,
Lokacije na kojima se akcija realizuje

Trg Dobre hrane 15, Sarajevo

Iznos popusta 20%
Ime firme Caffe - Pizzeria Demo