Upustvo za partnere
  1. Registracija
  2. Prijava na komandnu tablu
  3. Komandna tabla
  4. Dodavanje banera u zaglavlje

1. REGISTRACIJA

Prvi korak koji je potrebno uraditi je registrovati se kao Partner.

Na početnoj, Home stranici, pritisnite na dugme “Registracija” u desnom gornjem uglu stranice.

Upustvo 1

Otvoriće se formular za registraciju:

Upustvo 2

Polja označena sa “*” su obavezna za ispuniti.

Četiri polja iz prvog dijela formulara – Web stranica, Ime firme, Adresa firme i Kontakt telefon firme – će se pojavljivati na stranici prilikom pregledavanja kupona kao i u  podacima o firmi .

Podaci iz donjeg dijela formulara se neće pojaviti nigdje na stranici. Ovi podaci služe isključivo za prvi kontakt administratora portala i Partnera za potrebe provjeravanja identiteta Partnera prije omogućavanja početka slobodnog korištenja portala (postavljanje kupona i ostalo).

Svrha je  zaštita Partnera od zloupotrebe njegovog imena.

Poslije popunjavanja obrasca i slanja podataka (pritisak na “Registracija”) na email koji ste napisali u prvom polju stižu podaci potrebni za prijavu na Komandnu tablu odakle dalje upravljate radom sa kuponima i svim drugim potrebnim elementima.

Ako poslije nekoliko minuta ne dobijete email na ovu email adresu, provjerite da poruka nije završila u Spam-u.

2. PRIJAVA NA KOMANDNU TABLU

Nakon što ste dobili potrebne podatke na email, upišite ih u formular “Prijava”  koji se pojavi nakon što poslije poruke da ste se registrovali pritisnete na tekst “Ovdje” u dijelu poruke o registraciji.

Svaki naredni put prijavu vršite pritiskom na dugme “Prijava” u desnom gornjem dijelu stranice.

Upustvo 3

U polje “E-mail” upišite email koji ste dobili ( to je email kojim ste se prijavili), a u polje “Šifra” upišite šifru koju ste dobili.

Poslije pritiska na “Prijava” otvoriće se Komandna tabla.

3. KOMANDNA TABLA

Upustvo 4

Komandna tabla se sastoji od 8 podmenija.

3.1 Korisnički račun

U ovom dijelu imate podatke o porukama primljenim od korisnika, o broju kreiranih kupona i o do tog trenutka broju eventualno uplaćenih profaktura. Svi ovi elementi (u slučaju na fotografiji to su “0 novih poruka”, “1 kreiranih kupona” i 0 plaćenih narudžbina”) su linkabilni za pogledati detalje.

U  dijelu “Pregled kupona”se nalazi i statistika o pregledavanju kupona, kako po vrstama kupona, tako i zbirni pregled. Ove podaci se pojavljuju tek nakon objavljivanja kupona.

Upustvo 5

3.2 Moji podaci

Ovo je glavni dio za izgradnju mini sajta sa  svim podacima na portalu www.kupp.club koji će korisnici moći pregledati kada otvore stranicu kupona i pogledaju dio “Detalji o firmi”

U gornjem dijelu se nalaze podaci koje ste unijeli prilikom registracije, kao i dio u kojem možete promijeniti šifru, što se preporučuje radi dobijanja lakše pamtljive šifre.

Upustvo 6

Sada pogledajmo kako ispuniti donji dio ovog podmenija i gdje se te promjene pojavljuju.

NAPOMENA: SVE OVE ELEMENTE ISPOD, ZAKLJUČNO DO TAČKE 3.3  Pravljenje kupona, MOŽETE PRESKOČITI AKO NE ŽELITE DA IMATE SVOJ MINI SAJT KAO NPR NA

https://kupp.club/author/marijafinci/

U ovom dijelu  menija postavljate i uređujete elemente koji će se pojaviti na stranici kupona kao dio “Detalji o firmi” ( mini sajt firme na portalu) i kao logo firme ne stranici.

Svi ti elementi su označeni brojevima (slika ispod) i opisani dio po dio ispod slike.

Upustvo 7

 

Dio “1” sa slike (“O nama/ dodatni detalji”)  iznad će se pojaviti kada sa stranice kupona pritisnete na “Detalji o firmi” / “O nama”. Unosite tekstualni opis po želji.

Dio “2” (“Socijalni mediji“) će se pojaviti kada sa stranice kupona pritisnete na “Detalji o firmi” / “O nama”. Ovdje unosite sve linkove na društvene mreže na koji će se posjetioci stranice moći direktno linkovati.

Dio “3” (“Detalji profila“) služi za pravljenje detaljnih opisa sa slajdovima, linkovima, fotografijama i daje atraktivnost Vašem predstavljanju.

Nakon što pritisnete na “Dodaj element” dobićete dio za unos sadržaja kao na slici ispod:

Upustvo 8

Upišite naslov, napišite željeni opis, dodajte fotografije i pritisnite “Sačuvaj”. Napominjemo da u tekst možete unijeti linkove i tako navoditi posjetioce na dijelove sajta firme, za detaljna objašnjenja.

Na ovaj način napravite koliko god sadržaja želite. Za ovaj primjer su napravljena 3 sadržaja.

Kada nakon spašavanja svakog elementa i spašavanja kompletnog menija  (dugme na dnu stranice) pogledate ponovo vašu Komandnu tablu, dio menija 3.2) “Moji podaci” će imati sljedeći  izgled:

Upustvo 9

Iznad dijela “Dodaj element” su se pojavili thumbnailsi za elemente koje ste dodali na slajder mini sajta.

Klikom na bilo koji thumbnails možete vidjeti kako taj dio izgleda na stranici korisnika, ako želite nešto izmjeniti pritisnite na “Izmjeni” i napravite izmjenu.

Kako izgleda kompletna stranica možete vidjeti ako pritisnete na zadnji podmeni  “Detalji o firmi” pa izaberete dio “O nama” ili tako da sa stranice kupona kliknete na “Detalji o firmi”/”O nama”.

Kako na stranici izgledaju dijelovi “1”, “2” i “3” pogledajte na snimku ekrana ispod:

Upustvo 10

Pritiskom na npr “Detaljnjije” ispod “FRIZERSKI SALON” dobijate:

Upustvo 11

 

 

Dio “4” (“Pozadina profila”) služi da postavite fotografiju  koja će se vidjeti na stranici u dijelu  “Detalji o firmi”. Izgled na stranici za sliku koju vidite u polju “4” i za izabranu podlogu koju birate u polju “5” (pink) je prikazan ispod.

Upustvo 12

Dijelovi “6” i “7” su logo firme koji se vidi na raznim dijelovima portala.

3.3 Pravljenje kupona

Iz menija izaberite “Napravite kupon” i dobićete  ekran ispod:

Upustvo 13

Jednostavno dodajte naslov, opišite o čemu se radi i otvorite dio “2” : “Detalji o kuponu”

Osnovne podatke kako popuniti neko polje dobićete pritiskom  na slovo  “i” koje se nalazi uz to polje.

 

Prva stvar koju trebate dodati su mjesta iz kojih se kupon može realizovati, koje postavljate u polje “Kanton / Regija / Grad iz kojih se može realizovati akcija”

Za uspjeh akcije ovdje je neophodno napraviti tačan izbor i to u kombinaciji sa dijelom “Lokacije na kojima se akcija realizuje”. Navešćemo neke primjere:

  • Ako objavljujete popuste za prodaju u prodavnicama, tržnim centrima, za  večere i proslave u hotelima i restoranima itd. u ovom dijelu  izaberite mjesto u kojem se ti objekti nalaze i eventualno bliže okruženje, tj sva mjesta za koje smatrate da niihovi stanovnici mogu doći da učestvuju u akciji,  dok je u dijelu “Lokacije na kojima se akcija realizuje”  potrebno navesti tačne adrese mjesta gdje se navedena akcija realizuje (npr adrese tržnog centra, restorana, hotela, kozmetičkog salona, picerije itd…).
  • Ako objavljujete on-line kupon za prodaju putem interneta u tom slučaju je ovdje potrebno izabrati sve gradove u Bosni i Hecegovini, jer svako ima mogućnost izvršiti kupovinu. Ako je obezbjeđena isporuka na kućnu adresu, u tom slučaju u dio “Lokacije na kojima se akcija realizuje” se upisuje “Cijela BiH”
  • Ako objavljujete akciju popusta u hotelima u tom slučaju se u ovom dijelu izaberu sva mjesta u BiH jer svako može doći u grad gdje je hotel, tj svako može dobiti popust, a kao “Lokacije na kojima se akcija realizuje” se navodi tačna adresa hotela
  • Ako neki trgovački lanac objavljuje akciju u  svojim objektima  u više gradova, u tom slučaju je potrebno izabrati sve te gradove, a kao “Lokacije na kojima se akcija realizuje” navesti tačne adrese tržnih centara i drugih objekata u kojima te akcije važe.

Ovaj dio je veoma važan jer gradovi koje izaberete u ovom dijelu su predmet pretrage, tj kada posjetilac želi da vidi koje se akcije odnose na određeni grad, pretražuju se gradovi koji su upisani u ovom dijelu.

Ako želite izabrati cijelu BiH, potrebno je obilježiti “Svi gradovi” ispod “Federacija BiH”, ispod “Republika Srpska” i ispod “Distrkt Brčko”.

Za izbor kantona/regije otvorite odgovarajući kanton/regija obilježite “Svi gradovi”, a za izbor pojedinih gradova otvorite kanton/regiju gdje se ti gradovi nalaze i obilježite te gradove.

Ako imate bilo kakvu dilemu šta napisati u ovom dijelu, molimo Vas da nam se obratite za pojašnjenje.

Sljedeći korak je da izaberete tip kupona.

Ako se radi o on-line kuponu potrebno je da dodatno upišite kod koji će biti potrebno upisati pri chekoutu, napišite web adresu (link) na kojoj se nalazi akcija ili promocija i ponuda (dakle ne Home page, nego link gdje se određeni proizvod/usluga nudi);  dalje izaberite početak i kraj akcije, a ako je ograničen broj proizvoda na akciji upišite taj podatak.

Za dio “Lokacije na kojima se akcija realizuje” je već objašnjeno, u sljedeće polje upišite procenat popusta (ako se radi o promociji i ponudi bez popusta napišite “0”) i pređite na sljedeći dio “Kategorije”.

Kategorija možete izabrati više, označite sve kategorije za koje mislite da u njih spada Vaša ponuda. Ako neka kategorija za koju mislite da najbolje opisuje Vašu ponudu nedostaje, molimo Vas da nam javite, mi ćemo je uvrstiti u platformu.

Dodajte fotografije i eventualno video i PDF fajl, tj multimedijalne elemente za što bolji opis ponude. Moguće dodati do 30 ovih elemenata.

Pritisnite “Objavi kupon”.

Dobićete novu stranicu gdje vidite kako kupon izgleda. Ako mislite da treba nešto ispraviti, pritisnite na naslov kupona i dobićete dugme “Edituj kupon” koje služi da otvorite editor i promijenite ono što nije ispravno.

U svakom trenutku i poslije objave, možete izmjeniti sadržaj kupona.

U meniju izaberite podmeni “Moji kuponi” i dobićete spisak svih vaših kupona. Pritisnite na naslov kupona koji želite izmjeniti, a zatim na dugme “Edituj ovaj kupon” na vrhu stranice.

3.4 Moji kuponi

Pogledajte koje ste sve kupone objavili i napravite eventualne ispravke ako je potrebno.

3.5 Moje poruke

Dio gdje pratite poruke registrovanih posjetilaca i odgovarate na njih.

Poruke neregistrovanih posjetilaca dolaze na email adresu koju ste naveli pri registraciji.

3.6 Omiljeni kuponi

Vi ste naš partner i Vi objavljujete Vaše kupone, akcije i ponude iz određene oblasti. Ali isto tako možete biti zainteresovani za kupovinu nekog povoljnog proizvoda koji je Vama  potreban. U ovom dijelu spašavate kupone i akcije koji su Vama lično interesantni, da ih realizujete kada bude vrijeme za to.

3.7 Verifikacija kupona

Služi isključivo za Printane kupone, bez obzira da li su na papiru ili na mobitelu. Verifikacija se može raditi na PC-ju ili na mobitelu.

Potrebno je da odgovorna osoba koja vrši verifikaciju bude logovana, na PC-ju upiše broj sa bar koda, a ako koristi mobitel jednostavno skenira QR kod.

Detaljnjije u “Uputstvo za korisnike”, na Proces verifikacije kupona.

3.8 Detalji o firmi

Služi da vidite kako izgleda dio “O nama” dok pravite mini sajt firme ili u bilo kom drugom trenutku (Preview).

4. DODAVANJE BANERA U ZAGLAVLJE

Podmeni “Detalji o firmi” služi i za ubacivanje banera u zaglavlja u dio “O nama”. Otvorite dio “Detalji o firmi”

Upustvo 15

 

Napravite baner u dimenzijama 1150*120, pridružite ovaj fajl u dijelu gdje se to traži i dobićete baner koji će viditi svaki posjetilac stranice.

 

Upustvo 16

ZA SVA DODATNA OBJAŠNJENJA MOLIMO VAS DA NAM SE OBRATITE.