Uslovi ponude

Promovišemo  proizvode i usluge  u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.kupp.club.

Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge koje nudi preko www.kupp.club, ali i radi  promocije  i ponude za koje može, a i ne mora biti odobren popust.

Partner kao vlasnik proizvoda/usluge je obavezan ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporučiti i to na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve zakonske i moralne standarde poslovanja.

Partner ni u kom slučaju ne smije dovesti posjetioce stranice u zabludu predstavljajući proizvod/uslugu boljom nego što jeste,  navodeći karakteristike i osobine koje nisu tačne, kao ni dovesti ga u poziciju da ne može realizovati popust kada se nađe na lokaciji na kojoj se akcija realizuje.

Portal kupp.club nije ni u kakvoj vezi sa  proizvodom/uslugom koje promoviše  putem svojih stranica, niti na bilo koji način učestvuje u samom činu transakcije pa stoga ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje promoviše.

Jedina uloga portala www.kupp.club  je da  spoji dvije zainteresovane strane da svaka na svoj način ima koristi od tog kontakta.

Obaveza portala prema Partneru je da po najvišim standardima poslovanja promoviše njegove proizvode/uslugu.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner.